خوردگی لوله چدنی

خوردگی مکانیسم غالب برای خراب شدن لوله های چدن است و این امری است که همه به آن واقف هستند

که منجر به کاهش ظرفیت لوله ها و ریزش نهایی لوله ها می شود.

به منظور ارزیابی عمر سرویس باقی مانده لوله های چدن خورده شده ،

ضروری است مکانیسم های آن در درازمدت درک شود و مدل هایی برای خرابی لوله ها تهیه شود.

اگرچه مطالعات بسیاری برای تعیین رفتار خوردگی چدن انجام شده است ،

تحقیقات کمی برای درک چگونگی رفتار لوله های چدن در مقیاس طولانی تر از ساعت ، روز یا هفته انجام شده است.

در صورت عدم وجود داده های تاریخی ،

باید شکاف مربوط به رفتار طولانی مدت زنگ زدگی لوله های چدن را پر شود.

خوردگی موضعی

خوردگی موضعی شکل اصلی خرابی لوله های آب چدن است.

همچنین مشخص شده است که ساختار آهنی یک عامل کلیدی است که بر رفتار خوردگی لوله های چدن اثر می گذارد.

بنا بر این نتیجه گیری شده است که آزمایش های طولانی مدت در مورد رفتار لوله های چدن

می تواند به ایجاد مدل هایی برای خراب شدن ناشی از خوردگی لوله ها برای استفاده در پیش بینی عمر باقی مانده لوله ها کمک کند.

بیش از صد و پنجاه سال است که از لوله چدنی در بسیاری از موارد مخصوصا آب رسانی استفاده می شود.

در نتیجه بسیاری از سیستم های آب رسانی با استفاده از لوله چدنی بنا شده.

اگر چه لوله های چدنی در حال خروج از این چرخه هستند

ولی به علت مدفون بودن حجم زیادی از این لوله ها

و به دلیل شرایط بعضا محیطی سختی که در آن قرار گرفته اند دچار خوردگی و آسیب می شوند.

به همین جه تست کردن لوله ها و ارزیابی خرابی ها در دراز مدت می تواند از آسیب های جدی جلوگیری کند

و از آلودگی آب ها به زنگ آهن هم پرهیز شود

 

 

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی