جستجو
تماس با کارشناسان ما

02140660791

صادرات رابیتس

عنوانقیمت (تومان)طولوزنعرضتخلیهچشمهستون
رابیتس 450 گرم قلع مسعود انبار تهران۱۳,۴۸۰  برگ2.4m450 gr60 cmبنگاه تهران39
رابیتس 400 گرم مسعود کارخانه۱۵,۴۸۰  برگ2.4 متر400 grسانتیمتر 60کارخانه39
رابیتس 400 گرم مسعود انبار تهران۱۵,۵۳۰  برگ2.4 متر400 grسانتیمتر 60انبار تهران39
رابیتس 440 گرم مسعود کارخانه۱۵,۶۸۰  برگ2.4 متر440 grسانتیمتر 60کارخانه39
رابیتس 440 گرم مسعود انبار تهران۱۵,۷۳۰  برگ2.4 متر440 grسانتیمتر 60انبار تهران39
رابیتس 500 گرم مسعود کارخانه۱۶,۱۸۰  برگ2.4 متر500 grسانتیمتر 60کارخانه39
رابیتس 500 گرم مسعود انبار تهران۱۶,۲۳۰  برگ2.4 متر500 grسانتیمتر 60انبار تهران39
رابیتس 740 گرم قلع مسعود انبار تهران۱۸,۹۸۰  برگ2.4m740 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 570 گرم مسعود کارخانه۱۹,۱۸۰  برگ2.4 متر570 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 570 گرم مسعود انبار تهران۱۹,۲۳۰  برگ2.4m570 gr60 cmانبار تهران313
رابیتس 650 گرم مسعود کارخانه۱۹,۶۸۰  برگ2.4 متر650 grسانتیمتر 60کارخانه39
رابیتس 600 گرم مسعود کارخانه۱۹,۶۸۰  برگ2.4 متر600 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 650 گرم مسعود انبار تهران۱۹,۷۳۰  برگ2.4 متر650 gr60 cmانبار تهران39
رابیتس 600 گرم مسعود انبار تهران۱۹,۷۳۰  برگ2.4 متر600 grسانتیمتر 60انبار تهران313
رابیتس 700 گرم مسعود کارخانه۲۰,۱۸۰  برگ2.4 متر700 grسانتیمتر 60کارخانه39
رابیتس 700 گرم مسعود انبار تهران۲۰,۲۳۰  برگ2.4 متر700 gr60 cmانبار تهران39
رابیتس 680 گرم قلع مسعود انبار تهران۲۰,۴۸۰  برگ2.4m680 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 700 گرم مسعود کارخانه۲۱,۶۸۰  برگ2.4 متر700 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 700 گرم مسعود انبار تهران۲۱,۷۳۰  برگ2.4m700 gr60 cmانبار تهران313
رابیتس 740 گرم مسعود کارخانه۲۲,۶۸۰  برگ2.4 متر740 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 740 گرم مسعود انبار تهران۲۲,۷۳۰  برگ2.4m740 gr60 cmانبار تهران313
رابیتس 810 گرم آهن تخفیف (تعداد محدود)۲۳,۳۳۰  برگ2.2m810 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 870 گرم آهن تخفیف (تعداد محدود)۲۵,۳۳۰  برگ2.2m870 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 830 گرم مسعود کارخانه۲۵,۶۸۰  برگ2.4 متر830 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 830 گرم مسعود انبار تهران۲۵,۷۳۰  برگ2.4m830 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 880 گرم مسعود کارخانه۲۶,۱۸۰  برگ2.4 متر880 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 880 گرم مسعود انبار تهران۲۶,۲۳۰  برگ2.4m880 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 940 گرم مسعود کارخانه۲۶,۶۸۰  برگ2.4 متر950 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 940 گرم مسعود انبار تهران۲۶,۷۳۰  برگ2.4m950 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 1020 گرم مسعود کارخانه۲۸,۱۸۰  برگ2.4 متر1020 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1020 گرم مسعود انبار تهران۲۸,۲۳۰  برگ2.4m1020 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 1050 گرم مسعود کارخانه۲۸,۶۸۰  برگ2.4 متر1050 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1050 گرم مسعود انبار تهران۲۸,۷۳۰  برگ2.4m1050 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 1080 گرم مسعود کارخانه۲۹,۱۸۰  برگ2.4 متر1080 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1080 گرم مسعود انبار تهران۲۹,۲۳۰  برگ2.4m1080 gr60 cmانبار تهران313
رابیتس 1130 گرم مسعود کارخانه۳۰,۶۸۰  برگ2.4 متر1130 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1130 گرم مسعود انبار تهران۳۰,۷۳۰  برگ2.4m1130 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 1180 گرم مسعود کارخانه۳۲,۱۸۰  برگ2.4 متر1180 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1180 گرم مسعود انبار تهران۳۲,۲۳۰  برگ2.4m1180 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 1300 گرم مسعود کارخانه۳۴,۱۸۰  برگ2.4 متر1300 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1300 گرم مسعود انبار تهران۳۴,۲۳۰  برگ2.4m1300 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 1380 گرم مسعود کارخانه۳۶,۱۸۰  برگ2.4 متر1380 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1380 گرم مسعود انبار تهران۳۶,۲۳۰  برگ2.4m1380 gr60 cmبنگاه تهران313
نامسایزچشمهقیمت
مش6ساده10*1011050
مش6ساده15*1511050
مش6ساده20*2011050
مش6ساده25*2511050
مش6ساده30*3011050
مش8ساده10*10تماس بگیرید
مش8ساده15*15تماس بگیرید
مش8ساده20*20تماس بگیرید
مش8ساده25*25تماس بگیرید
مش8ساده30*30تماس بگیرید
مش8آجدار10*1010150
مش8آجدار15*1510150
مش8آجدار20*2010150
مش8آجدار25*2510150
مش8آجدار30*3010150
مش10آجدار10*109750
مش10آجدار15*159750
مش10آجدار20*209750
مش10آجدار25*259750
مش10آجدار30*309750
مش12آجدار10*109750
مش12آجدار15*159750
مش12آجدار20*209750
مش12آجدار25*259750
مش12آجدار30*309750
مش14آجدار10*109850
مش14آجدار15*159850
مش14آجدار20*209850
مش14آجدار25*259850
مش14آجدار30*309850

صادرات رابیتس به کشور های مختلف از سوی برترین‌ تجار انجام می شود و به دلیل کارایی بالایی که چنین محصولی دارد، مشاهده می ‌کنیم، فروش آن بالا است و گروه های بازرگانی می توانند سود خوبی از پخش رابیتس و پل و غیره به دست آورند. ماده اولیه تولید رابیتس ورق گالوانیزه است. تولید رابیتس را می ‌توان به دو مرحله شکاف ‌زنی و کشش‌ عرضی تقسیم کرد. ورق گالوانیزه با عرض نزدیک به ۳۰ سانتی ‌متر در دستگاه شکاف زن قرار می ‌گیرد. در این دستگاه که مشابه یک دستگاه پرس ضربه‌ ای است به کمک یک سنبه روی ورق شکاف‌ هایی با محل مشخصی ایجاد می ‌شود.

رابیتس در ساختمان سازی

رابیتس در صنعت ساختمان سازی کاربردهای فراوانی دارد و جهت ایجاد طرح‌های متنوع و مشبک یا نورپردازی‌ مخفی در سقف‌ و دیوارهای کاذب، سقف های شیروانی ایجاد پوشش برای تیرآهن و آرماتور، گچ کاری و گچ بری، اعمال کارهای ترمیمی در ساختمان از جمله ترمیم ترک‌های ساختمانی، ایجاد پوشش بر روی بتن سیمانی، دکوراسیون و اوپن، مجسمه و تندیس سازی، المان‌های شهری، ساخت آلاچیق‌های با طرح‌های متنوع و اجرای انواع سردرها در فضاهای خارجی از رابیتس بهره گرفته می‌شود. هر رابیتس‌از تعداد معینی ستون تشکیل شده و با توجه به ضخامت ورقی که از آن تولید شده است . وزن مخصوص خود را دارد.

"<yoastmark

صادرات رابیتزس

با توجه به مزایای این ورق مشبک استفاده از آن بسیار گسترده است. عمده مصرف آن در صنعت ساخت و ساز است. همانطور که گفته شد این ورق مشبک بیشتر برای انجام گچ کاری سقف، سیمان کاری نما و همچنین نگه داری ملات به منظور سنگ کاری استفاده می شود. به دین صورت که ابتدا رابیتس توسط سیم رابیتس بندی به میلگرد متصل می گردد و عملیات کچ کاری بر روی آن انجام می شود. رابیتس سقف، به خصوص راویزکاری سقف آشپزخانه و پذیرایی به این صورت انجام می گیرد. همان طور که گفته شد؛ از دیگر موارد استفاده از این ورق ها ساخت قفس آهنی است که مقاومت بالای آن نسبت به توری ها از جمله توری مرغی دلیل کاربرد زیاد رابیتس برای ساخت این قفس ها است.

تکته

باید یادآور شویم که سایز مناسب چشمه های رابیتس علاوه بر امکان ورود هوا. آب و نور از ورود موارد دیگر جلوگیری می کند. رابیتس مسعود در صنعت مجسمه سازی به خصوص پیکر تراشان از محبوبیت ویژه ای برخوردار است. توسط هنرمندان استفاده می شود . مجسمه سازان از رابیتس برای فرم دادن سطوح سه بعدی پیچیده و منحنی های مرکب که در نهایت. با گچ یا خاک رس و یا متریال دیگر پوشانده می شونداستفاده می کنند.

انواع رابیتس های موجود در بازار جهت صادرات رابیتس

راویز مانند سایر مصالح ساختمانی به دسته های مختلف تقسیم بندی می شود. راویز به سه دسته ستون، چشمه و وزن تقسیم می شود، توضیح و شرح هر یک به شکل زیر می باشد:

ستون رابیتس

تعداد ستون‌ های رابیتس‌ از جمله مشخصه‌ های مهم آن است که در کاربرد آنها حائز اهمیت است. تعداد ستون ‌ها می ‌تواند ۹. ۱۱ و ۱۳ باشد. رابیتس ۱۳ ستونه در ایران بسیار رایج است و در صنعت ساختمان سازی از این راویز ها استفاده می ‌شود. دلیل این امر کیفیت بالای این محصولات است، با این که هزینه این نوع رابیتس‌ ها بیشتر است اما به کار بردن آن ها بسیار موثر است. برخی از افراد از رابیتس‌ ۹ ستونه به جای ۱۳ ستونه استفاده می ‌کنند تا سرعت کار بالا رود، اما این کار برای کیفیت کار توصیه نمی ‌شود. رابیتس‌ های ۱۷ ستونه نیز در جای جای دنیا مورد استفاده قرار می ‌گیرد ولی در ساختمان سازی کشور ما چندان استقبالی از این محصول نشده است.

چشمه رابیتس

روزنه‌ های بین ستون ‌ها یکی از مشخصه ‌های اصلی رابیتس ‌ها می ‌باشد. در ایران این محصولات به صورت دو یا سه روزنه ‌ای تولید می ‌شوند که اشکال مختلفی دارد. رایج ترین شکل در کشور متوازی الاضلاعی است که دو زاویه تند و دو زاویه باز دارد. بدیهی است هر چه تعداد چشمه‌ ها بیشتر باشد، ابعاد آن کوچک تر و میزان هدر رفتن انرژی کمتر خواهد بود. زاویه‌ هایی که برای چشمه‌ ها در نظر می گیرند در رابطه مستقیم با میزان جذب انرژی است و این زاویه‌ ها با محاسبات تعیین می ‌شوند.

وزن رابیتس

در تولید راویز از ورق ‌های فلزی مختلفی استفاده می‌ شود و این ورق‌ ها می‌ توانند ضخامت‌ های مختلفی داشته باشند. هر چه ضخامت ورق بیشتر باشد، وزن راویز نیز بیشتر می ‌شود. این محصول را می ‌توان از نظر وزن به ۴ دسته سبک، نیمه سنگین، سنگین و فوق سنگین تقسیم بندی کرد. معماران برای راویز کاری از محصولات مشخصی استفاده می‌ کنند و خودشان تعیین می ‌کنند که در هر جایی از چه راویزی باید استفاده کرد. لازم به ذکر است وزن راویز ها معین نمی ‌شود و باید با باسکول اندازه‌ گیری شود تا قیمت نهایی محاسبه گردد.

"<yoastmark

صادرات رابیتس

مرحله به مرحله اجرای رابیتس

انجام مرحله‌ به ‌مرحله و اصولی راویز کاری باعث می‌ شود که در نهایت یک سازه با شکل بسیار زیبا و با دوام خوب به دست آید، به همین دلیل در این بخش این مراحل را فهرست کرده ‌ایم و شامل مراحل زیر می شوند:

نصب میلگرد های آویز

میلگرد های آویز برای تحمل بار اصلی نصب شده و باید به تیرآهن ‌ها جوش داده شوند، به همین دلیل باید از جنس فولاد نرمه باشند. نکته مهم در نصب این مقاطع، فاصله میان آن‌ ها است که باید از 60 سانتی‌متر کمتر باشد. البته بسته به اینکه قرار است چه طرحی بر روی شبکه رابیتس اجرا شود، ممکن است این حداقل تا 30 سانتی‌متر نیز کاهش پیدا کند.

نصب توری فولادی

در این مرحله می‌توان توری‌های فولادی را با استفاده از جوشکاری یا سیم‌های مخصوص رابیتس، نصب کرد؛ سیم‌های رابیتس، همان مفتول‌های گالوانیزه هستند. توری‌های رابیتس، براساس تعداد پل‌ها دسته‌بندی می‌شوند؛ هرچه فاصله میلگردها در مرحله اول از رابیتس‌کاری کمتر باشد، توری با تعداد پل و وزن کمتر استفاده می‌شود.

گچ کاری

یکی از مهم ‌ترین نکات در اجرای گچ ‌کاری. استفاده از نیرو های ماهر است، زیرا در این مرحله باید سطح رابیتس به‌ طور کامل با گچ پوشانده شده و هیچ عیب و نقصی در آن وجود نداشته باشد. در کنار این‌ ها برای پوشش بهتر. باید گچ‌ کاری به ‌صورت چند مرحله ‌ای انجام شود، در این صورت باید به خشک شدن لایه ‌های زیرین، مقدار مصالح مصرفی و ضخامت لایه گچ توجه ویژه ‌ای شود که تنها یک نیروی ماهر از پس انجام آن بر خواهد آمد.

مزایای رابیتس 

شبکه های میلگردی مش از مزیت های زیادی برخوردار هستند. از مهم‌ ترین مزایای استفاده از توری رابیتس، می‌ توان موارد زیر را نام برد:

"<yoastmark

صادرات رابیتس

مقاومت بالا

این دسته از توری ها به دلیل استفاده از جوش نقطه ای در ساختار آن ها ضمن منظم بودن گره ها. از استحکام و مقاومت بسیار بالایی بر خوردار هستند. همان‌ طور که گفتیم. توری رابیتس، وزن زیادی را تحمل می‌ کند و در مقایسه با فلزات بافته‌ شده یا جوش‌ های اتصالی، مقاومت بالایی در برابر فشار دارد. به راحتی پاره نمی‌ شود و در برابر زنگ‌ زدگی مقاوم است.

تهویه مناسب

به دلیل داشتن چشمه‌ های مربع‌ شکل در توری های رابیتس، تهویه‌ ی هوا به راحتی صورت می گیرد و در صورتی که آتش‌ سوزی در ساختمان رخ دهد این چشمه های مربعی شکل باعث می شود مسیر های آب مسدود نشود.

مقرون به صرفه

می توان گفت مهم ترین مزیت استفاده و صادرات توری رابیتس. آن ‌هم در پروژه های بزرگ قیمت پایین و مقرون ‌به‌ صرفه بودن آن است. در واقع اگر بتوان به‌ جای سازه‌ های دیگر از توری مش در ساخت‌ و ساز استفاده کرد تا حد زیادی هزینه ‌های پروژه کاهش پیدا می ‌کند. زیرا قیمت آن نسبت به سایر سازه‌ ها بسیار کمتر است. البته این بدان معنی نیست که شبکه‌ های توری رابیتس کیفیت مطلوبی ندارند. علت پایین بودن قیمت آن را می توان استفاده کمتر فلزات و ایجاد کاربرد وسیع ‌تر آن دانست.

نصب آسان

مش از یک شکل هندسی برخوردار است که باعث افزایش مقاومت شبکه ای می شود و همین امر باعث سرعت بخشیدن در حین اجرای عملیات ساخت و ساز می شود. این موضوع باعث می شود که به میزان زیادی هزینه ها و مصرف میلگرد و زمان صرفه جویی به عمل آید. این در حالی است که انجام این عملیات با استفاده از توری های دیگر مدت زمان بیشتری ادامه خواهد یافت.

حمل و نقل

مزیت دیگری که می ‌توانیم در مورد آن صحبت کنیم و برای کارفرمایان و مجریان یک طرح بسیار اهمیت دارد بحث حمل‌ و نقل آسان این مصالح است. در واقع این مصالح بسیار سبک بوده و به‌ راحتی قابل جا به‌ جایی هستند. از طرفی تعداد زیادی از آن ‌ها در یک حجم کمتر جای می‌ گیرند. هزینه ‌های اجرا و نصب توری ‌های رابیتس نیز نسبت به سایر سازه‌ های فلزی پایین تر است. از طرفی از نظر امنیتی کاملاً طبق استاندارد های سازه ‌ای بوده و تأیید شده ‌اند، بنابر این در هر پروژه و مکانی در صورت نیاز به ‌راحتی می‌ توانید از آن استفاده کنید.

انعطاف پذیری بالا

این توری های رابیتس می توانند قابلیت انعطاف بالایی داشته باشند و از آن‌ ها در بسیاری از موارد عمرانی برای حفظ و نگهداری اشیا و غیره استفاده می‌ شود. از دیگر ویژگی‌ های مهم این توری های رابیتس. حفظ استحکام فونداسیون ساختمان‌ ها می‌ باشد. بدین ترتیب که در فونداسیون بتنی ساختمانی علاوه بر بتن صفحات مشبک و در هم‌ تنیده رشته‌ های فلزی را در درون آن قرار می دهند تا استحکام سازه چند برابر شود. به این جهت یکی از مهم تریبن انواع رابیتس برای صادرات می باشد.

نظرتان راجع به این نوشته
شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد
دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی