جستجو
تماس با کارشناسان ما

02140660791

لیست قیمت مش فلزی

جهت استعلام قیمت روز لطفا تماس بگیرید

نامسایزچشمهقیمت
مش6ساده10*1011050
مش6ساده15*1511050
مش6ساده20*2011050
مش6ساده25*2511050
مش6ساده30*3011050
مش8ساده10*10تماس بگیرید
مش8ساده15*15تماس بگیرید
مش8ساده20*20تماس بگیرید
مش8ساده25*25تماس بگیرید
مش8ساده30*30تماس بگیرید
مش8آجدار10*1010150
مش8آجدار15*1510150
مش8آجدار20*2010150
مش8آجدار25*2510150
مش8آجدار30*3010150
مش10آجدار10*109750
مش10آجدار15*159750
مش10آجدار20*209750
مش10آجدار25*259750
مش10آجدار30*309750
مش12آجدار10*109750
مش12آجدار15*159750
مش12آجدار20*209750
مش12آجدار25*259750
مش12آجدار30*309750
مش14آجدار10*109850
مش14آجدار15*159850
مش14آجدار20*209850
مش14آجدار25*259850
مش14آجدار30*309850
عنوانقیمت (تومان)طولوزنعرضتخلیهچشمهستون
رابیتس 450 گرم قلع مسعود انبار تهران۱۳,۴۸۰  برگ2.4m450 gr60 cmبنگاه تهران39
رابیتس 400 گرم مسعود کارخانه۱۵,۴۸۰  برگ2.4 متر400 grسانتیمتر 60کارخانه39
رابیتس 400 گرم مسعود انبار تهران۱۵,۵۳۰  برگ2.4 متر400 grسانتیمتر 60انبار تهران39
رابیتس 440 گرم مسعود کارخانه۱۵,۶۸۰  برگ2.4 متر440 grسانتیمتر 60کارخانه39
رابیتس 440 گرم مسعود انبار تهران۱۵,۷۳۰  برگ2.4 متر440 grسانتیمتر 60انبار تهران39
رابیتس 500 گرم مسعود کارخانه۱۶,۱۸۰  برگ2.4 متر500 grسانتیمتر 60کارخانه39
رابیتس 500 گرم مسعود انبار تهران۱۶,۲۳۰  برگ2.4 متر500 grسانتیمتر 60انبار تهران39
رابیتس 740 گرم قلع مسعود انبار تهران۱۸,۹۸۰  برگ2.4m740 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 570 گرم مسعود کارخانه۱۹,۱۸۰  برگ2.4 متر570 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 570 گرم مسعود انبار تهران۱۹,۲۳۰  برگ2.4m570 gr60 cmانبار تهران313
رابیتس 650 گرم مسعود کارخانه۱۹,۶۸۰  برگ2.4 متر650 grسانتیمتر 60کارخانه39
رابیتس 600 گرم مسعود کارخانه۱۹,۶۸۰  برگ2.4 متر600 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 650 گرم مسعود انبار تهران۱۹,۷۳۰  برگ2.4 متر650 gr60 cmانبار تهران39
رابیتس 600 گرم مسعود انبار تهران۱۹,۷۳۰  برگ2.4 متر600 grسانتیمتر 60انبار تهران313
رابیتس 700 گرم مسعود کارخانه۲۰,۱۸۰  برگ2.4 متر700 grسانتیمتر 60کارخانه39
رابیتس 700 گرم مسعود انبار تهران۲۰,۲۳۰  برگ2.4 متر700 gr60 cmانبار تهران39
رابیتس 680 گرم قلع مسعود انبار تهران۲۰,۴۸۰  برگ2.4m680 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 700 گرم مسعود کارخانه۲۱,۶۸۰  برگ2.4 متر700 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 700 گرم مسعود انبار تهران۲۱,۷۳۰  برگ2.4m700 gr60 cmانبار تهران313
رابیتس 740 گرم مسعود کارخانه۲۲,۶۸۰  برگ2.4 متر740 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 740 گرم مسعود انبار تهران۲۲,۷۳۰  برگ2.4m740 gr60 cmانبار تهران313
رابیتس 810 گرم آهن تخفیف (تعداد محدود)۲۳,۳۳۰  برگ2.2m810 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 870 گرم آهن تخفیف (تعداد محدود)۲۵,۳۳۰  برگ2.2m870 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 830 گرم مسعود کارخانه۲۵,۶۸۰  برگ2.4 متر830 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 830 گرم مسعود انبار تهران۲۵,۷۳۰  برگ2.4m830 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 880 گرم مسعود کارخانه۲۶,۱۸۰  برگ2.4 متر880 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 880 گرم مسعود انبار تهران۲۶,۲۳۰  برگ2.4m880 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 940 گرم مسعود کارخانه۲۶,۶۸۰  برگ2.4 متر950 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 940 گرم مسعود انبار تهران۲۶,۷۳۰  برگ2.4m950 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 1020 گرم مسعود کارخانه۲۸,۱۸۰  برگ2.4 متر1020 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1020 گرم مسعود انبار تهران۲۸,۲۳۰  برگ2.4m1020 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 1050 گرم مسعود کارخانه۲۸,۶۸۰  برگ2.4 متر1050 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1050 گرم مسعود انبار تهران۲۸,۷۳۰  برگ2.4m1050 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 1080 گرم مسعود کارخانه۲۹,۱۸۰  برگ2.4 متر1080 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1080 گرم مسعود انبار تهران۲۹,۲۳۰  برگ2.4m1080 gr60 cmانبار تهران313
رابیتس 1130 گرم مسعود کارخانه۳۰,۶۸۰  برگ2.4 متر1130 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1130 گرم مسعود انبار تهران۳۰,۷۳۰  برگ2.4m1130 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 1180 گرم مسعود کارخانه۳۲,۱۸۰  برگ2.4 متر1180 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1180 گرم مسعود انبار تهران۳۲,۲۳۰  برگ2.4m1180 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 1300 گرم مسعود کارخانه۳۴,۱۸۰  برگ2.4 متر1300 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1300 گرم مسعود انبار تهران۳۴,۲۳۰  برگ2.4m1300 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 1380 گرم مسعود کارخانه۳۶,۱۸۰  برگ2.4 متر1380 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1380 گرم مسعود انبار تهران۳۶,۲۳۰  برگ2.4m1380 gr60 cmبنگاه تهران313

اغلب افرادی که در زمینه ساخت و ساز شاغل هستند مایلند تا اطلاعات جامع و لیست قیمت مش فلزی را داشته باشند. دلیل این تمایل صرفه جویی است که با استفاده از توری مش می‌توانند در هزینه و زمان ساخت انجام دهند به علاوه می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که حتی در خرید خود این محصول نیز می‌تواند تفاوت قیمت را شاهد بود. بنابراین خرید از بنگاه‌هایی که این محصول را با قیمت درب کارخانه به شما تحویل می‌دهد می‌تواند انتخاب هوشمندانه‌ای باشد. در ادامه نکاتی را به شما می‌گوییم که بتواند به شما در خریدهای آتی کمک کند.

عوامل موثر بر لیست قیمت مش فلزی

همانطور که از نام آن‌ها مشخص است یکی از اولین عامل‌هایی که بر روی قیمت مش میلگرد فلزی موثر خواهد بود تغییر قیمت مواد اولیه آن که همان آهن است می‌باشد. بدیهی است که تغییر در قیمت آهن خام نه تنها بر روی این محصول تاثیر دارد بلکه تمامی محصولات آهنی و فولادی را تحت شعاع قرار می‌دهند.
در ادامه با توجه به مقدار میلگردی که در این مش‌ها استفاده می‌شود و سایز آنها قیمت آنها نیز تغییر مس کند به این صورت که هر چه سایز میلگردها بیشتر شود و چشمه‌های مش کوچکتر باشند قیمت افزایش می‌یابد و بر عکس هر چه سایز کاهش یابد و اندازه چشمه‌ها بزرگتر شوند قیمت کاهش خواهد داشت.
علاوه بر این کارخانه تولید کننده نیز می‌تواند بر روی قیمت تاثیر بگذارد. در نهایت اتفاقات سیاسی اقتصادی جهان نیز می‌تواند بر روی قیمت‌ها اثر گذار باشند همانطوری که با اعمال تحریم‌ها بر علیه کشور عزیزمان شاهد افزایش قیمت‌ها در کلیه کالاها بودیم. بنابراین شما عزیزان می‌توانید برای دریافت قیمت‌های بروز و حتی تهیه مش‌های فلزی با بهترین قیمت‌ها با بازرگانی تامین پایدار همراه باشید.

قیمت توری مش به چه عواملی بستگی دارد؟

همان گونه که گفته شد لیست قیمت مش فلزی به سایز میلگرد، نوع میلگرد و سایز چشمه‌های آن بستگی دارد. میلگردهای آجدار و ساده در سایزهای  4، 6 ، 8، 10 ، 12 و 14  میلی متر با چشمه‌های 5،  10، 15، 20 ، 25 و 30 سانتی متر برای تولید توری مش جوشی مورد استفاده قرار می‌گیرند که پرکاربردترین آن میلگرد 6 ساده و 8 آجدار است و استفاده آن در صنعت ساختمان سازی بسیار متداول است. بر این اساس هر چه سایز میلگرد بیشتر باشد و یا چشمه‌ها کوچکتر باشند قیمت توری مش سبک فلزی بیشتر و بالعکس با کاهش سایز میلگرد و افزایش سایز چشمه‌ها قیمت آن کمتر می‌شود.

مزایای مش فلزی

مزایایی که باعث می‌شود استفاده از مش میلگرد در صنعت ساختمان سازی رواج پیدا کند، عبارتند از:

  • مقاومت بالای مش میلگرد‌ها نسبت به شبکه‌ سازی توسط مفتول که این خود افزایش مقاومت ساختمان را به دنبال دارد.
  • به دلیل طراحی این محصولات در ساخت، آن‌‌ها مقاومت قابل توجهی را در سازه‌‌های بتنی ایجاد می‌کنند و دارای خواص مکانیکی و شیمیایی هستند.
  • با استفاده از شبکه مش بند نهم مقررات ملی ساختمان به صورت کامل رعایت می‌شود.
  • استفاده از این شبکه‌‌ها نسبت به سایر روش‌‌ها صرفه اقتصادی دارد و در استفاده از مصالح بسیار صرفه‌ جویی می‌شود.
  • سرعت عمل اجرای شبکه مش نسبت به سایر روش‌‌ها بسیار بیشتر است.
  • همچنین به دلیل شکل مشبک این محصولات، آن‌‌ها پیوند مستحکمی دارند و با توجه به جنسی که دارند، در برابر زنگ زدگی مقاوم هستند. انتخاب صحیح انواع آن برای پروژه‌های ساختمانی، قدرت سازه را افزایش می‌دهد.
  • حمل و نقل مش میلگرد بسیار راحت و آسان است.
  • بهینه بودن در مصرف میلگرد. (لیست قیمت مش فلزی )
  • میلگردها در ساخت این شبکه‌‌ها به صورت بهینه استفاده شده است.

مشتری گرامی
برای اطلاع از قیمت و شرایط تحویل از طریق تلفن با شماره‌های ۰۹۱۲۴۶۰۳۱۹۶ (مدیریت) – ۶۶۱۴۳۸۸۱_۰۲۱ – ۶۶۱۴۶۹۷۴_۰۲۱  با کارشناسان واحد فروش ارتباط برقرار نمایید.

نظرتان راجع به این نوشته
شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد
دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی