جستجو
تماس با کارشناسان ما

021-۶۶۱۴۳۸۸۱

نمایندگی اصلی رابیتس مسعود

ردیفعنوانقیمت (تومان)طولوزنعرضتخلیهچشمهستونارسال به سبد خرید
1رابیتس 450 گرم قلع مسعود انبار تهران۱۳,۴۸۰  برگ2.4m450 gr60 cmبنگاه تهران39
2رابیتس 400 گرم مسعود کارخانه۱۵,۴۸۰  برگ2.4 متر400 grسانتیمتر 60کارخانه39
3رابیتس 400 گرم مسعود انبار تهران۱۵,۵۳۰  برگ2.4 متر400 grسانتیمتر 60انبار تهران39
4رابیتس 440 گرم مسعود کارخانه۱۵,۶۸۰  برگ2.4 متر440 grسانتیمتر 60کارخانه39
5رابیتس 440 گرم مسعود انبار تهران۱۵,۷۳۰  برگ2.4 متر440 grسانتیمتر 60انبار تهران39
6رابیتس 500 گرم مسعود کارخانه۱۶,۱۸۰  برگ2.4 متر500 grسانتیمتر 60کارخانه39
7رابیتس 500 گرم مسعود انبار تهران۱۶,۲۳۰  برگ2.4 متر500 grسانتیمتر 60انبار تهران39
8رابیتس 740 گرم قلع مسعود انبار تهران۱۸,۹۸۰  برگ2.4m740 gr60 cmبنگاه تهران313
9رابیتس 570 گرم مسعود کارخانه۱۹,۱۸۰  برگ2.4 متر570 grسانتیمتر 60کارخانه313
10رابیتس 570 گرم مسعود انبار تهران۱۹,۲۳۰  برگ2.4m570 gr60 cmانبار تهران313
11رابیتس 650 گرم مسعود کارخانه۱۹,۶۸۰  برگ2.4 متر650 grسانتیمتر 60کارخانه39
12رابیتس 600 گرم مسعود کارخانه۱۹,۶۸۰  برگ2.4 متر600 grسانتیمتر 60کارخانه313
13رابیتس 650 گرم مسعود انبار تهران۱۹,۷۳۰  برگ2.4 متر650 gr60 cmانبار تهران39
14رابیتس 600 گرم مسعود انبار تهران۱۹,۷۳۰  برگ2.4 متر600 grسانتیمتر 60انبار تهران313
15رابیتس 700 گرم مسعود کارخانه۲۰,۱۸۰  برگ2.4 متر700 grسانتیمتر 60کارخانه39
16رابیتس 700 گرم مسعود انبار تهران۲۰,۲۳۰  برگ2.4 متر700 gr60 cmانبار تهران39
17رابیتس 680 گرم قلع مسعود انبار تهران۲۰,۴۸۰  برگ2.4m680 gr60 cmبنگاه تهران313
18رابیتس 700 گرم مسعود کارخانه۲۱,۶۸۰  برگ2.4 متر700 grسانتیمتر 60کارخانه313
19رابیتس 700 گرم مسعود انبار تهران۲۱,۷۳۰  برگ2.4m700 gr60 cmانبار تهران313
20رابیتس 740 گرم مسعود کارخانه۲۲,۶۸۰  برگ2.4 متر740 grسانتیمتر 60کارخانه313
21رابیتس 740 گرم مسعود انبار تهران۲۲,۷۳۰  برگ2.4m740 gr60 cmانبار تهران313
22رابیتس 810 گرم آهن تخفیف (تعداد محدود)۲۳,۳۳۰  برگ2.2m810 gr60 cmبنگاه تهران313
23رابیتس 870 گرم آهن تخفیف (تعداد محدود)۲۵,۳۳۰  برگ2.2m870 gr60 cmبنگاه تهران313
24رابیتس 830 گرم مسعود کارخانه۲۵,۶۸۰  برگ2.4 متر830 grسانتیمتر 60کارخانه313
25رابیتس 830 گرم مسعود انبار تهران۲۵,۷۳۰  برگ2.4m830 gr60 cmبنگاه تهران313
26رابیتس 880 گرم مسعود کارخانه۲۶,۱۸۰  برگ2.4 متر880 grسانتیمتر 60کارخانه313
27رابیتس 880 گرم مسعود انبار تهران۲۶,۲۳۰  برگ2.4m880 gr60 cmبنگاه تهران313
28رابیتس 940 گرم مسعود کارخانه۲۶,۶۸۰  برگ2.4 متر950 grسانتیمتر 60کارخانه313
29رابیتس 940 گرم مسعود انبار تهران۲۶,۷۳۰  برگ2.4m950 gr60 cmبنگاه تهران313
30رابیتس 1020 گرم مسعود کارخانه۲۸,۱۸۰  برگ2.4 متر1020 grسانتیمتر 60کارخانه313
31رابیتس 1020 گرم مسعود انبار تهران۲۸,۲۳۰  برگ2.4m1020 gr60 cmبنگاه تهران313
32رابیتس 1050 گرم مسعود کارخانه۲۸,۶۸۰  برگ2.4 متر1050 grسانتیمتر 60کارخانه313
33رابیتس 1050 گرم مسعود انبار تهران۲۸,۷۳۰  برگ2.4m1050 gr60 cmبنگاه تهران313
34رابیتس 1080 گرم مسعود کارخانه۲۹,۱۸۰  برگ2.4 متر1080 grسانتیمتر 60کارخانه313
35رابیتس 1080 گرم مسعود انبار تهران۲۹,۲۳۰  برگ2.4m1080 gr60 cmانبار تهران313
36رابیتس 1130 گرم مسعود کارخانه۳۰,۶۸۰  برگ2.4 متر1130 grسانتیمتر 60کارخانه313
37رابیتس 1130 گرم مسعود انبار تهران۳۰,۷۳۰  برگ2.4m1130 gr60 cmبنگاه تهران313
38رابیتس 1180 گرم مسعود کارخانه۳۲,۱۸۰  برگ2.4 متر1180 grسانتیمتر 60کارخانه313
39رابیتس 1180 گرم مسعود انبار تهران۳۲,۲۳۰  برگ2.4m1180 gr60 cmبنگاه تهران313
40رابیتس 1300 گرم مسعود کارخانه۳۴,۱۸۰  برگ2.4 متر1300 grسانتیمتر 60کارخانه313
41رابیتس 1300 گرم مسعود انبار تهران۳۴,۲۳۰  برگ2.4m1300 gr60 cmبنگاه تهران313
42رابیتس 1380 گرم مسعود کارخانه۳۶,۱۸۰  برگ2.4 متر1380 grسانتیمتر 60کارخانه313
43رابیتس 1380 گرم مسعود انبار تهران۳۶,۲۳۰  برگ2.4m1380 gr60 cmبنگاه تهران313
ردیفنامسایزچشمهقیمت
1مش6ساده10*1011050
2مش6ساده15*1511050
3مش6ساده20*2011050
4مش6ساده25*2511050
5مش6ساده30*3011050
6مش8ساده10*10تماس بگیرید
7مش8ساده15*15تماس بگیرید
8مش8ساده20*20تماس بگیرید
9مش8ساده25*25تماس بگیرید
10مش8ساده30*30تماس بگیرید
11مش8آجدار10*1010150
12مش8آجدار15*1510150
13مش8آجدار20*2010150
14مش8آجدار25*2510150
15مش8آجدار30*3010150
16مش10آجدار10*109750
17مش10آجدار15*159750
18مش10آجدار20*209750
19مش10آجدار25*259750
20مش10آجدار30*309750
21مش12آجدار10*109750
22مش12آجدار15*159750
23مش12آجدار20*209750
24مش12آجدار25*259750
25مش12آجدار30*309750
26مش14آجدار10*109850
27مش14آجدار15*159850
28مش14آجدار20*209850
29مش14آجدار25*259850
30مش14آجدار30*309850

نمایندگی اصلی رابیتس مسعود

در نمایندگی اصل رابیتس مسعود انواع رابیتس بر اساس مشخصات فنی آن از جمله تعداد ستون، وزن و سایز چشمه‌ ها دسته ‌بندی می‌ شود. رابیتس که به‌ اشتباه راویز نیز گفته می ‌شود، ورق فولادی مشبکی است که از ورق‌ های گالوانیزه گرم تشکیل شده است. پیداست که فرق راویز با رابیتس تنها در تلفظ عامیانه و اشتباه است. این ورق دارای ظاهری متفاوت با ورق ساده فلزی است و دارای چشمه هایی در اندازه های متفاوت است. رابیتس با نام انگلیسی expanded metal، به واسطه ی مزایای فراوانی که دارد دارای کاربرد های گوناگونی است. به همین دلیل در دنیا با چشمه ها و ستون های متفاوتی تولید و عرضه می گردند. از اشکال چشمه های آن می توان به اشکال دایره ای، مربعی و لوزی اشاره کرد که بیشتر مورد استفاده هستند.
دلیل متداول بودن این نوع چشمه ها، توانایی بالای آن ها در جذب انرژی و مستهلک کردن آن است. دلیل دیگر آن، مقاومت راویز در برابر تغییر شکل مکانیکی بعد از رابیتس کاری یا اشتباهاً راویز کاری است به این معنی که پس از نصب، راویز مقاومت لازم برای جلوگیری از تغییر شکل را دارد. از دیگر ملاحضات تولید نماینگی اصلی رابیتس مسعود، سایز و زاویه ی شبکه های رابیتس هستند که بر چگونکی جذب انرژی و نحوه ی پخش آن در ورق تاثیر خواهند گذاشت. اندازه ی زاویه های شبکه های آن استاندارد های خاصی دارد. زاویه های بزرگتر مقاومت کمتری دارند زیرا فضای زیادی درون آن وجود خواهد داشت. این مصالح پرکاربرد انواع متنوعی دارند و ماده سازنده آن به فولاد محدود نمی‌ شود و ماده ‌ای پلیمری نیز می ‌تواند برای ساخت این مصالح استفاده شود.

چگونگی محاسبه خرید رابیتس درجه یک از نمایندگی اصل رابیتس مسعود؟

توری رابیتس با ارتفاع 2 متر و 40 سانتی متر و عرض 60 سانتی متر یک فضای 1 مترو 44 سانتی متری که با احتساب 4 سانتی متر تلورانس (تفاضل) معمولاً 1 مترو 40 سانتی متر را پوشش می دهد. بعنوان مثال اگر متراژی برابر با 100 متر داشته باشید با تقسیم کردن این متراژ در عدد 1.40 تعداد توری رابیتس بدست می آید که این عدد برابر با 71.4 رابیتس می باشد که هر بسته شامل 10 عدد می باشد کلاً 7 بسته (دهتایی) مورد نیاز می باشد. اگر برای اولین بار قصد خرید رابیتس مسعود را دارید و اطلاعات کافی در رابطه با آن ندارید و می‌ خواهید محصول با کیفیتی خریداری کنید، آن را چند بار بر روی زمین بزنید، اگر تکه‌ های گالوانیزه از رابیتس جدا شدند و بر روی زمین ریختند، این امر نشان ‌دهنده این موضوع است که رابیتس درجه یک نیست.

رابیتس مسعود markazei
نمایندگی اصلی رابیتس مسعود

انواع مختلف رابیتس مسعود

در این بخش به بررسی انواع راویز خواهیم پرداخت، مانند تمام مصالح ساختمانی، این محصول فولادی هم انواع مختلفی دارد که می ‌توان آن را بر اساس ستون، وزن و چشمه‌ دسته ‌بندی کرد. انواع رابیتس با توجه به خصوصیات گفته شده به شرح زیر می باشد:

رابیتس مسعود بر اساس ستون

رابیتس‌ها را معمولاً بر اساس نوع نیاز در ستون‌های مختلف تولید می‌کنند. رابیتس ‌ها با تعداد ستون‌ های ۹، ۱۱ و ۱۳ ستونه مورد استفاده قرار می‌ گیرند که هر کدام کاربرد متفاوتی در صنعت ساختمان‌ سازی دارند، به تعداد ستون رابیتس، پل ستون نیز گفته می ‌شود. البته باید توجه داشته باشید که استفاده از رابیتس ۱۷ ستونه نیز در کشور های دیگر رایج است، ولی در ایران این محصول تقاضای بالایی ندارد. نوع ۱۳ ستونه این محصول از کیفیت بالاتری برخوردار است که البته از نظر قیمت از انواع دیگر گران ‌تر است و کاربرد های خاصی دارد؛ به همین دلیل است که در هنگام خرید رابیتس باید توجه داشته باشید که نوع خریداری شده با مورد مصرفی و متراژ کاری تطابق داشته باشد.
گاهی مشاهده می ‌شود که برای بالا بردن سرعت کار، در سقف ‌های کاذب از نوع ۱۳ ستونه به جای ۹ ستونه سبک استفاده می‌ شود که این کار علاوه بر غیر استاندارد بودن، هزینه بیشتری هم در بر دارد. اما در گچ ‌کاری سقف، نوع ۱۳ ستونه سنگین کاربرد بیشتری دارد، همچنین در نمای ساختمان هم ۱۳ ستونه سنگین استفاده می ‌شود، چرا که باید وزن سنگ نما را تحمل کند. تنوعی که در تعداد ستون ‌های رابیتس وجود دارد، به دلیل موارد متعدد کاربرد آن ‌ها است و ارتباطی به قیمت ندارد. قیمت آن را با وزن و ضخامت مشخص می ‌کند و تعداد ستون‌ ها اهمیتی ندارد. به عنوان مثال ممکن است نوع ۹ ستونه فوق سنگین، از نوع ۱۱ ستونه سبک، وزن بیشتری داشته و در نتیجه گران ‌تر باشد.

بر اساس وزن

ورقی که از آن به منظور تولید استفاده می‌ شود، می ‌تواند ضخامت ‌های متنوعی داشته باشد و به هر میزان که ضخامت ورق زیاد باشد، محصول تولیدی وزن بیش ‌تری خواهد داشت. بنابراین هر ورق رابیتس با توجه به ورق سازنده آن دارای وزن متفاوت مثل سبک، نیمه سنگین، سنگین و فوق سنگین است که تاثیر مستقیمی بر قیمت رابیتس دارد. اما توجه داشته باشید که نمی ‌توان گفت رابیتسی که وزن بیشتری دارد، همیشه بهتر است. در مواردی که از این محصول برای سقف کاذب استفاده می‌ شود، وزن آن اهمیت چندانی ندارد و به همین خاطر معمولاً از نوع سبک آن استفاده می ‌شود.

نمایندگی اصلی رابیتس مسعود

استفاده از نوع سنگین در سقف کاذب علاوه بر تحمیل هزینه بیشتر کار را هم سخت ‌تر می ‌کند. در سقف کاذب به دلیل اینکه انعطاف بیشتری مورد نیاز است، ۹ ستونه سبک انتخاب مناسبی است. یک نکته مهم که در خرید از نمایندگی اصلی رابیتس مسعود باید مورد توجه قرار دهید این موضوع است که خرید رابیتس بر اساس مشخصات وزنی صورت می ‌گیرد و وزن رابیتس بر روی بسته‌ های آن قید نمی ‌شود بدین منظور نیاز به اندازه ‌گیری وزن آن ها با باسکول و کنترل وزن است.

براساس چشمه

علاوه بر وزن و ستون ها، رابیتس ‌ها را بر اساس روزنه ‌های بین ستون‌ ها یا همان تعداد چشمه‌ ها نیز می ‌توان دسته‌ بندی کرد. رابیتس ‌های تولیدی به دو صورت دو یا سه چشمه در بازار وجود دارند. چشمه‌ های موجود بین ستون‌ ها می ‌تواند اشکال مختلفی مانند لوزی، مربع و متوازی الاضلاع داشته باشند که در ایران تنها تولید و استفاده رابیتس ‌هایی با چشمه متوازی الاضلاع رایج است.

البته باید توجه داشت که هر چه تعداد چشمه ‌ها بیشتر باشد، ابعاد آن ها کوچک ‌تر می باشد. کاری که چشمه انجام می‌ دهد جذب انرژی است، اگر اندازه این چشمه‌ ها زیاد باشد، میزان زیادی انرژی هدر می ‌رود و اگر اندازه چشمه‌ ها کم باشد، مقاومت به جذب انرژی زیاد است. بنابراین اندازه بهینه ‌ای برای چشمه‌ ها در نظر می ‌گیرند که همان زاویه چشمه است، تا میزان جذب انرژی کم و زیاد نشود.

نمایندگی اصلی رابیتس مسعود

مراحل استفاده از رابیتس مسعود در انجام پروژه

مرحله اول:
در اولین مرحله باید میلگردهای آویز نصب شود. در این مرحله میلگرد ها به سقف جوش می‌ خورند تا بار اصلی سقف کاذب را متحمل شوند. در برخی ساختمان‌ ها از پیش این مرحله تعیین می ‌شود و میلگردها در درون سقف متصل می ‌شوند. در ادامه میلگردها نسبت به طرح خم می ‌شوند و با یک محاسبه دقیق در کنار خم جای می‌ گیرند. فاصله میلگردها به طرح‌ ها بستگی دارد و باید نسبت به طرح مورد نظر آن ها را به یکدیگر متصل کرد.
مرحله دوم:
در این مرحله توری راویز به کار گرفته می ‌شود. تقسیم بندی توری ‌ها بر اساس تعداد پل‌ ها معین می ‌شود. این ورقه‌ های توری شکل از جنس ‌هایی ساخته می ‌شوند که خاصیت جوش پذیری داشته باشند، علاوه بر جوش دادن، از سیم مفتول‌ های گالوانیزه نیز برای اتصال توری رابیتس به میلگرد استفاده می ‌گردد. مهم ‌ترین اصل در این مرحله، نصب توری به نحوی است که گچ ‌کاری شکم نگیرد و طرح مورد نظر کاملاً صاف و بی نقص باشد.
برای جلوگیری از این مورد، می ‌توان از رابیتس‌ هایی که تعداد پل زیادی دارند، استفاده کرد. هر چه فاصله میلگرد ها زیاد باشد، باید از رابیتس سنگین‌ تری بهره گرفت. با توجه به اینکه استاندارد خاصی در تولید این محصولات وجود ندارد، نمی ‌توان یکی را بر دیگری ارجح دانست و تنها باید جنس و استحکام آن را سنجید. این امر یک کار کاملاً تجربی است و افرادی که در این حرفه فعال هستند، با زیر و بم این کار آشنایی کامل دارند و می ‌دانند برای چه طرح‌ هایی از چه نوع مصالحی باید استفاده کرد.

رابیتس مسعود - markazei

نمایندگی اصلی رابیتس مسعود

مرحله سوم:
و سپس بعد از اینکه رابیتس با اصول معینی نصب شد، گچ کاری شروع می ‌شود. این کار در چندین مرحله باید انجام شود. مرحله اول پر کردن توری‌ ها با گچ است و پس از آن برای صاف کردن و طرح دادن مراحل دیگر باید گذرانده شود. انجام عملیات رابیتس باید توسط افراد ماهر انجام شود. این کار را افراد ساده نمی‌ توانند انجام دهند و بدون شک با مشکلات زیادی رو به رو خواهند شد.

کاربرد های رابیتس مسعود

رابیتس یا راویز امروزه کاربرد زیادی را در ساختمان سازی به خود اختصاص داده به طوری که ساخت سازه بدون این محصول تقریباً امکان پذیر نمی باشد. مرسوم ‌ترین و رایج‌ ترین کاربرد راویز در ساخت ‌و‌ ساز می ‌باشد. کاربرد رابیتس در این صنعت به دلیل سطح مشبک آن می ‌باشد که بیشتر ملات ‌های ساختمانی به آن می ‌چسبند. استفاده از رابیتس مسعود در سقف کاذب برای گچکاری، ایجاد آرک و نور مخفی و… بسیار رایج است. هم‌ چنین در نماسازی برای ایجاد طرح ‌های حجیم و زیبا از راویز استفاده می‌ شود. در بتن ریزی فونداسیون، ساخت دیوار کاذب و جلوگیری از ترک دیوار ها، می ‌توان از راویز بهره‌ مند شد.

بیشتر بخوانیم: قیمت ورق رابیتس

مزایای استفاده از ورق رابیتس مسعود

استفاده از ورق رابیتس مزایای زیادی دارد که در ادامه آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ابتدا اینکه اگر به هنگام کار گذاشتن این ورقه‌ها اصول مهندسی را به طور کامل رعایت کنید و جوش‌کاری آن هم به درستی انجام دهید این ورق‌ها باعث استحکام نسبی ساختمان شما خواهند شد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که کار با این ورق‌ها بسیار آسان است و سرعت شما را افزایش خواهند داد. به علاوه این ورق‌ها شکل‌پذیری نسبتا خوبی نیز دارند اما عالی نیستند. به این نکته اشاره کردیم که ورق رابیتس کاربردهای زیادی دارد. به همین دلیل به مقدار زیادی در بازار عرضه می‌شود و شما می‌توانید به راحتی این ورق‌ها را تهیه کنید. همچنین گفتیم که این ورق‌ها انعطاف‌پذیری نسبتا خوبی دارند به همین دلیل می‌توان آن‌ها را متناسب با خواسته مشتری شکل داد.

موارد استفاده توری رابیتس

توری رابیتس در موارد مختلفی مودر استفاده قرار می‌گیرد. اما باید گفت رایج‌ترین کاربرد آن در ساخت و ساز است. این توری به دلیل اینکه ساختار توری شکل دارد باعث می‌شود ملات بهتر به آن بچسبند. از این توری برای ساخت سقف کاذب، نور مخفی و ایجاد آرک استفاده می‌شود. به علاوه باید اشاره کرد در نمای ساختمان به مخصوص هنگامی که نیاز به طرح‌های حجیم است نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. از دیگر کاربردهای توری رابیتس می‌توان به استفاده در بتن‌ریزی، ساخت دیوار کاذب و برطرف کردن ترک‌های دیوار اشاره کرد.

رابیتس مسعود markazei

معایب رابیتس

ورق رابیتس علاوه بر مزایای زیادی که دارد از یک سری معایب نیز برخوردار است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم. ابتدا باید گفت سازه‌هایی که با این ورق‌ها تولید می‌شوند نسبت به روش‌های جدید مانند کناف سنگین‌‌تر هستند که از معایب رابیتس به شمار می‌رود.
به علاوه اگر از ملات گچ استفاده کنید نیاز است که لایه بسیار ضخیمی از گچ را به کار ببرید. این ورق‌ها با گج دارای اختلاف انبساط هستند، به همین دلیل به مرور در سازه ترک‌هایی به وجود می‌آید. حتی باید اشاره کرد این ترک‌ها به هنگام لرزش ساختمان امکان دارد شدیدتر شوند و یا به طور کامل گچ از ورق رابیتس جدا شود.
اشاره کردیم که این ورق از انعطاف‌پذیری نسبتا خوبی برخوردار است و نمی‌تواند به طور کامل شکل بگیرد. به علاوه ورق رابیتس خاصیت آکوستیک و ضد صدا ندارد. همچنین امکان دارد در دراز مدت در محل‌های جوش، سازه به خصوص وقتی میزان رطوبت بالا است، خوردگی پیدا کند.

کلام پایانی

همان طور که از متن متوجه شدیم رابیتس از جمله محصولاتی است که در ساختمان‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از گالوانیزه ساخته شده است. لازم به ذکر است ورق رابیتس به این دلیل از گالوانیزه ساخته می‌شود که مقاومت بالایی دارد و در مدت زمان زیادی آسیب نمی‎بیند. نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که حتما به هنگام نصب آن دقت لازم را داشته باشید تا بعدا مشکلی به وجود نیاید.

نظرتان راجع به این نوشته
شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد
دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی

پانزده − 7 =