جستجو
تماس با کارشناسان ما

021-۶۶۱۴۳۸۸۱

خرید رابیتس

جهت استعلام قیمت روز لطفا تماس بگیرید

ردیفعنوانقیمت (تومان)طولوزنعرضتخلیهچشمهستونارسال به سبد خرید
1رابیتس 450 گرم قلع مسعود انبار تهران۱۳,۴۸۰  برگ2.4m450 gr60 cmبنگاه تهران39
2رابیتس 400 گرم مسعود کارخانه۱۵,۴۸۰  برگ2.4 متر400 grسانتیمتر 60کارخانه39
3رابیتس 400 گرم مسعود انبار تهران۱۵,۵۳۰  برگ2.4 متر400 grسانتیمتر 60انبار تهران39
4رابیتس 440 گرم مسعود کارخانه۱۵,۶۸۰  برگ2.4 متر440 grسانتیمتر 60کارخانه39
5رابیتس 440 گرم مسعود انبار تهران۱۵,۷۳۰  برگ2.4 متر440 grسانتیمتر 60انبار تهران39
6رابیتس 500 گرم مسعود کارخانه۱۶,۱۸۰  برگ2.4 متر500 grسانتیمتر 60کارخانه39
7رابیتس 500 گرم مسعود انبار تهران۱۶,۲۳۰  برگ2.4 متر500 grسانتیمتر 60انبار تهران39
8رابیتس 740 گرم قلع مسعود انبار تهران۱۸,۹۸۰  برگ2.4m740 gr60 cmبنگاه تهران313
9رابیتس 570 گرم مسعود کارخانه۱۹,۱۸۰  برگ2.4 متر570 grسانتیمتر 60کارخانه313
10رابیتس 570 گرم مسعود انبار تهران۱۹,۲۳۰  برگ2.4m570 gr60 cmانبار تهران313
11رابیتس 650 گرم مسعود کارخانه۱۹,۶۸۰  برگ2.4 متر650 grسانتیمتر 60کارخانه39
12رابیتس 600 گرم مسعود کارخانه۱۹,۶۸۰  برگ2.4 متر600 grسانتیمتر 60کارخانه313
13رابیتس 650 گرم مسعود انبار تهران۱۹,۷۳۰  برگ2.4 متر650 gr60 cmانبار تهران39
14رابیتس 600 گرم مسعود انبار تهران۱۹,۷۳۰  برگ2.4 متر600 grسانتیمتر 60انبار تهران313
15رابیتس 700 گرم مسعود کارخانه۲۰,۱۸۰  برگ2.4 متر700 grسانتیمتر 60کارخانه39
16رابیتس 700 گرم مسعود انبار تهران۲۰,۲۳۰  برگ2.4 متر700 gr60 cmانبار تهران39
17رابیتس 680 گرم قلع مسعود انبار تهران۲۰,۴۸۰  برگ2.4m680 gr60 cmبنگاه تهران313
18رابیتس 700 گرم مسعود کارخانه۲۱,۶۸۰  برگ2.4 متر700 grسانتیمتر 60کارخانه313
19رابیتس 700 گرم مسعود انبار تهران۲۱,۷۳۰  برگ2.4m700 gr60 cmانبار تهران313
20رابیتس 740 گرم مسعود کارخانه۲۲,۶۸۰  برگ2.4 متر740 grسانتیمتر 60کارخانه313
21رابیتس 740 گرم مسعود انبار تهران۲۲,۷۳۰  برگ2.4m740 gr60 cmانبار تهران313
22رابیتس 810 گرم آهن تخفیف (تعداد محدود)۲۳,۳۳۰  برگ2.2m810 gr60 cmبنگاه تهران313
23رابیتس 870 گرم آهن تخفیف (تعداد محدود)۲۵,۳۳۰  برگ2.2m870 gr60 cmبنگاه تهران313
24رابیتس 830 گرم مسعود کارخانه۲۵,۶۸۰  برگ2.4 متر830 grسانتیمتر 60کارخانه313
25رابیتس 830 گرم مسعود انبار تهران۲۵,۷۳۰  برگ2.4m830 gr60 cmبنگاه تهران313
26رابیتس 880 گرم مسعود کارخانه۲۶,۱۸۰  برگ2.4 متر880 grسانتیمتر 60کارخانه313
27رابیتس 880 گرم مسعود انبار تهران۲۶,۲۳۰  برگ2.4m880 gr60 cmبنگاه تهران313
28رابیتس 940 گرم مسعود کارخانه۲۶,۶۸۰  برگ2.4 متر950 grسانتیمتر 60کارخانه313
29رابیتس 940 گرم مسعود انبار تهران۲۶,۷۳۰  برگ2.4m950 gr60 cmبنگاه تهران313
30رابیتس 1020 گرم مسعود کارخانه۲۸,۱۸۰  برگ2.4 متر1020 grسانتیمتر 60کارخانه313
31رابیتس 1020 گرم مسعود انبار تهران۲۸,۲۳۰  برگ2.4m1020 gr60 cmبنگاه تهران313
32رابیتس 1050 گرم مسعود کارخانه۲۸,۶۸۰  برگ2.4 متر1050 grسانتیمتر 60کارخانه313
33رابیتس 1050 گرم مسعود انبار تهران۲۸,۷۳۰  برگ2.4m1050 gr60 cmبنگاه تهران313
34رابیتس 1080 گرم مسعود کارخانه۲۹,۱۸۰  برگ2.4 متر1080 grسانتیمتر 60کارخانه313
35رابیتس 1080 گرم مسعود انبار تهران۲۹,۲۳۰  برگ2.4m1080 gr60 cmانبار تهران313
36رابیتس 1130 گرم مسعود کارخانه۳۰,۶۸۰  برگ2.4 متر1130 grسانتیمتر 60کارخانه313
37رابیتس 1130 گرم مسعود انبار تهران۳۰,۷۳۰  برگ2.4m1130 gr60 cmبنگاه تهران313
38رابیتس 1180 گرم مسعود کارخانه۳۲,۱۸۰  برگ2.4 متر1180 grسانتیمتر 60کارخانه313
39رابیتس 1180 گرم مسعود انبار تهران۳۲,۲۳۰  برگ2.4m1180 gr60 cmبنگاه تهران313
40رابیتس 1300 گرم مسعود کارخانه۳۴,۱۸۰  برگ2.4 متر1300 grسانتیمتر 60کارخانه313
41رابیتس 1300 گرم مسعود انبار تهران۳۴,۲۳۰  برگ2.4m1300 gr60 cmبنگاه تهران313
42رابیتس 1380 گرم مسعود کارخانه۳۶,۱۸۰  برگ2.4 متر1380 grسانتیمتر 60کارخانه313
43رابیتس 1380 گرم مسعود انبار تهران۳۶,۲۳۰  برگ2.4m1380 gr60 cmبنگاه تهران313
ردیفنامسایزچشمهقیمت
1مش6ساده10*1011050
2مش6ساده15*1511050
3مش6ساده20*2011050
4مش6ساده25*2511050
5مش6ساده30*3011050
6مش8ساده10*10تماس بگیرید
7مش8ساده15*15تماس بگیرید
8مش8ساده20*20تماس بگیرید
9مش8ساده25*25تماس بگیرید
10مش8ساده30*30تماس بگیرید
11مش8آجدار10*1010150
12مش8آجدار15*1510150
13مش8آجدار20*2010150
14مش8آجدار25*2510150
15مش8آجدار30*3010150
16مش10آجدار10*109750
17مش10آجدار15*159750
18مش10آجدار20*209750
19مش10آجدار25*259750
20مش10آجدار30*309750
21مش12آجدار10*109750
22مش12آجدار15*159750
23مش12آجدار20*209750
24مش12آجدار25*259750
25مش12آجدار30*309750
26مش14آجدار10*109850
27مش14آجدار15*159850
28مش14آجدار20*209850
29مش14آجدار25*259850
30مش14آجدار30*309850

خرید رابیتس : نوعی توری فولادی شبکه بندی شده وجود دارد که از آن پیش از انجام گچ کاری و برای زیرسازی کار استفاده می شود. رابیتس که در بازار به اصطلاح به آن ها راویز نیز گفته می شوند از دسته توری ها هستند به همین علت در صنعت ساخت و ساز بیشتر با نام توری رابیتس خرید و فروش می شوند. رابیتس نوعی ورق مشبک است که از کشش عرضی و پرس ورق های گالوانیزه تولید می شود. از رابیتس در مواردی مانند سقف های کاذب، پوشاندن بتن سیمانی، ترمیم ترک های ساختمانی و کارهای ترمیمی، دکوراسیون خانه هوشمند، آرک آشپزخانه، گل سقفی، پوشاندن انواع تیر آهن و آرماتور، گچ کاری و گچ بری، نور مخفی دور سالن، گالری تصاویر، گلهای سقفی، پوشش كانال‌ها و تاسیسات، رابیتس بندی (آرک، گل سقفی، نورمخفی، پوشش تاسیسات) و… استفاده می شود.

چشمه های کوچک و زیاد رابیتس به گونه ای است که اجازه ی جریان هوا، آب و نور را می دهد و همزمان یک مانع فیزیکی برای مواد بزرگ تر ایجاد می کند که این مزیت موجب استفاده در ساخت قفس نیز می شود. رابیتس هیچگاه به طور کامل بریده نشده و دوباره متصل نمی گردد و این موجب می شود تا مقاومت خود را حفظ کند در نتیجه این شبکه ی فلزی دارای مقاومت و دوام بالایی است. راویز می تواند بیشتر از یک ورق فلزی ساده فشار تحمل کند زیرا به خوبی می تواند این فشار را در سراسر ورق پخش کند به همین دلیل در صنعت ساخت وساز بسیار حائز اهمیت است قیمت این محصولات نیز به عواملی مانند نرخ ارز دیجیتال و دلار و میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد و دست خوش نوسانات بازار است.

خرید رابیتس چیست؟

رابیتس نوعی ورق فولادی است که باعث پیوستگی دیوار می شود و از ترک خوردن دیوار جلوگیری خواهد کرد. با استفاده از مفتول های گالوانیزه آرماتوربندی به صورت یک لایه به شبکه فرعی متصل می شود رابیتس باعث عدم ترک خوردگی گچ یا سیمان در سطح های مورد نظر می شود.این ورق دارای ظاهری متفاوت با ورق ساده فلزی است و دارای چشمه هایی در اندازه های متفاوت است. تعداد ستون های رابیتس و اندازه ی چشمه های آن در قیمت رابیتس یا به اصطلاح قیمت راویز موثر است. از اشکال چشمه های آن می توان به اشکال دایره ای ، مربعی و لوزی اشاره کرد که بیشتر مورد استفاده هستند. در ایران چشمه های رابیتس بیشتر در ظاهری شبیه به متوازی الاضلاع با دو زاویه حاده (تند) و دو زاویه منفرجه (باز) تولید می شود.

ورق راویز، فولادی و تور مانند است که برای جلوگیری از زنگ زدگی در تولید ورق رابیتس از ورق های گالوانیزه به ضخامت 0.25 تا 0.5 میلیمتر استفاده می شود. ورق گالوانیزه را از عرض وارد دستگاه کرده و بعد از عملیات پرس کاری و برش کاری بر روی آن رابیتس به وجود می آید. ابعاد ورق رابیتس 0.6 × 2.4 متر و 0.8 × 2 متر می باشد. جنس ورق رابیتس به گونه ای است که ملات ها به راحتی به آن می چسبد. بنابراین در گچ کاری و گچ بری و ترمیم ترک های ساختمان نیز کاربرد دارند. برای پوشاندن کانال های تأسیسات، پوشاندن تیرآهن و آرماتور و پوشش بتن سیمانی نیز از رابیتس استفاده می شود. همانطور که گفته شد رابیس یکی از محبوب ترین مصالح در صنعت ساختمان سازی است که در ساخت دکوراسیون داخلی، سقف کاذب و ساخت نما نقش مهمی ایفا می کند.

رابیتس چگونه نصب می شود؟

چیزی که قیمت رابیتس درب کارخانه را برای کارفرمایان و طراحان جالب می کند، معمولا اجرای و خرید رابیتس سرعت بالایی دارد و قابلیت اجرای طرح های گوناگون و زیبا روی سقف اصلی است. برای وصل کردن رابیتس به شبکه فرعی از مفتول یا سیم های مخصوص این کار استفاده می گردد. برای این که رابیتس به صورت ثابت نگه داشته شود، باید میله های افقی و عمودی را نیز به کار برد. اگر سطح زیر رابیتس دارای جنس چوبی باشد، از مواردی مانند منگنه برای محکم سازی توری فلزی به آن بهره گرفته می شود. رابیتس به شما کمک می کند سطح زیر کار را خوب بپوشانید. مراحل رابیتس کاری به شرح زیر است:

مرحله اول

باید آویز ها یا به اصطلاح فنی تر شاستی کشی سقف را باید به صورت کاملا دقیق و طبق نقشه صورت بگیرد میلگرد های راویز یا از قبل درون سقف اصلی جا نمایی شده اند و یا هنگام رابیتس کاری به سقف یا تیرآهن آن جوش داده می شوند. در هنگام اجرا باید نکاتی در نظر گرفته شود هر نبشی به هر تیر آهن سقف یک اتصال داده می شود و فاصله هر نبشی تا نبشی دیگر 60 سانتی متر می باشد ابتدای شروع اولین نبشی از سفق گذاشته و سپس نبشی دیگر با فاصله تعیین شده قرار می گیرد. فاصله بین میلگرد ها از هم 30 سانتی متر می باشد. اتصالات نبشی ها به سقف می تواند از 10 سانتیمتر تا میزان دلخواه متفاوت باشد و به وسیله میلگرد صوردت می گیرد. تقریبا در هر متر مربع 5/1 نبشی و 3 متر میلگرد ورد نیاز است.

مرحله دوم

در مرحله بعدی توری رابیتس را بر روی شاستی کشی ها طبق نقشه قرار می دهند سپس برای اتصال توری به شاستی در بعضی مواقع از جوش و در بیشتر مواقع توسط سیم هایی که مخصوص کار رابیتس بندی است و به اصطلاح فنی به آن ها سیم مفتول نیز گفته می شود باید توجه نمود در محل های بهم رسیدن توری های رابیتس یک اورلب 7 تا 10 سانتی متری در نظر گرفته شود هر توری رابیتس حدود 1/6 متر مربع را پوشش می دهد. و به وسیله مفتول های مخصوص و گاز انبر محکم خود به سازه فولادی متصل می شود. اتصال رابیتس از ناحیه ستون های رابیتس یا همان پل انجام می شود.نکته‌ی قابل توجه در انتخاب رابیتس این است که نوع این ورقه فولادی باید با توجه به فاصله‌ی میلگردها از هم انتخاب شود.

مرحله سوم

در مرحله سوم یا بهتر است بگوییم مرحله ی پایانی طبق محل مقرر چراغ ها و یا سایر اتصالت و آویز ها را با قیچی مخصوص برش داده و لبه ها یا همان اضافه رابتس را بیتس را که از نقشه بیرون زده شده مطابق نقشه اصلاح و سفت می کنند رابیتس بندی می تواند دردسرساز و خسته کننده باشد و اجرای آن هم از هرکسی ساخته نیست. اگر انجام رابیتس بندی به دست افراد غیرحرفه ای و بی تجربه بیفتد، نمی توان انتظار به دست آوردن نتیجه ی دلخواه را داشت پس در انتخاب تیم رابیتس بندی دقت داشته باشید و بعد از این مرحله کار رابیتس بندی به پایان رسیده و آماده گچ کاری می باشد.

انواع خرید رابیتس را نام ببرید؟

این محصول نیز مانند دیگر مصالح ساختمانی انواع مختلفی دارد و دسته بندی‌های مختلفی می‌توان برای آن‌ها در نظر گرفت. انواع قیمت رابیتس ارزان را می‌توان بر اساس ستون، چشمه و وزن دسته بندی کرد. قیمت آن نیز به دلیل پرکاربرد بودن از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه بطور کامل در مورد تک تک این موراد توضیح می دهیم:

خرید رابیتس بر اساس چشمه

بر اساس سایز چشمه، راویز ها را به سه دسته دایره ای، مربعی و الماسی تقسیم بندی می کنند و با سایز چشمه الماسی محبوب ترین است، چرا که از هدر رفت انرژی و همچنین خم شدن توری جلوگیری می کند. در قسمت معرفی راویز به این مورد اشاره کردیم که روزنه‌های بین ستون‌ها یکی از مشخصه‌های اصلی رابیتس‌ها می‌باشد. در ایران این محصولات به صورت دو یا سه روزنه‌ای تولید می‌شوند که اشکال مختلفی دارد. رایج‌ترین شکل در کشور متوازی الاضلاعی است که دو زاویه تند و دو زاویه باز دارد. رابیتس دو چشمه دارای دو ردیف چشمه در هر ستون و نوع سه چشمه دارای سه ردیف چشمه در هر ستون می باشد. البته در بازار به ترتیب مش 2 و مش 3 نیز گفته می شود.هر چه تعداد چشمه‌ها بیشتر باشد، ابعاد آن کوچکتر و میزان هدررفت انرژی کمتر خواهد بود.

خرید رابیتس بر اساس ستون

یک برگ راویز از تعداد معینی ستون تشکیل می‌ شود که بر همین اساس نام‌ گذاری می ‌شود که در کاربرد آنها حائز اهمیت است. تعداد ستون‌ها می‌تواند ۹، ۱۱ و ۱۳ باشد.تعداد ستون با ابعاد چشمه رابطه معکوس دارند یعنی هر چه تعداد ستون بیشتر باشد، اندازه چشمه کوچک تر می شود. برخی از افراد از راویز ۹ ستونه به جای ۱۳ ستونه استفاده می‌کنند تا سرعت کار بالا رود، اما این کار برای کیفیت کار توصیه نمی‌شود. رابیتس‌های ۱۷ ستونه نیز در جای جای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد زیاد بودن تعداد ستون، به کمتر بردن ملات مصرفی و سبک شدن سازه است. با اینکه هزینه این نوع راویزها بیشتر است اما به کار بردن آنها بسیار موثر است. به تعداد ستون رابیتس، پل ستون نیز گفته می‌شود.

خرید رابیتس بر اساس وزن

هر برگ راویز بسته به ضخامت ورقی که برای ساخت آن استفاده می‌ شود، وزن مخصوص به خود را دارد. همانطور که قبلا ذکر شد، در تولید راویز از ورق‌های فلزی مختلفی استفاده می‌شود و این ورق‌ها می‌توانند ضخامت‌های مختلفی داشته باشند البته وزن راویز بر اساس سایز چشمه، تعداد ستون و قطر مفتولی سنجیده می شود این محصول را می‌توان از نظر وزن به ۴ دسته توری مش  سبک، نیمه سنگین، توری مش جوشی یا  سنگین و فوق سنگین تقسیم بندی کرد.

از آنجا که بر عکس تمامی توری ها، وزن سبک این محصول مزیت است، قیمت وزن سبک راویز از همه مدل ها بالاتر است. نکته مهم که در خرید رابیتس باید مورد توجه قرار دهید این موضوع است که خرید رابیتس براساس مشخصات وزنی صورت می‌گیرد و وزن رابیتس بر روی بسته‌های آن قید نمی‌شود بدین منظور نیاز به اندازه‌گیری وزن آنها با باسکول و کنترل وزن است.

مزایای استفاده و خرید رابیتس

قابلیت انعطاف پذیری بالا

خرید رابیتس در دیوار و سقف‌ها باعث می‌شود که دست شما برای اجرای بخش‌های منعطف و قوس‌دار باز باشد. یکی از مزایای استفاده از سقف کاذب، امکان ایجاد طرحها و شکلهای هندسی و زیبا بر روی سقف متناسب با سلیقه مشتری است همچنین می توان در سقف آشپزخانه، سرویس های بهداشتی و مراکز تجاری از پارکت های مختلف و متنوع جهت زیباسازی استفاده کرد که معمولا یکی از قطعات مورد نیاز این کار، سیم رابیتس بندی می باشد.به دلیل فرم پذیری بالایی که دارند می توانند بسیار در دیزاین و طراحی داخلی امکان تاثیرگذار باشند.

مقاوم در هنگام آتش سوزی

دیوارها و سقف‌های ساخته شده از رابیتس ایمنی بالایی هنگام آتش‌سوزی دارند. زیرا در صورت بروز چنین اتفاقی، گچ چسبیده به رابیتس از آن جدا نمی شود و هرگونه احتمال ریزش به حداقل می رسد. در هنگام آتش سوزی احتمالی در ساختمان، یونولیت در اثر حرارت حجم خود را از دست داده و ذوب می شود و به صورت قطره های شعله ور به همراه گچ سقف بر سر ساکنین فرو می ریزد و در صورتیکه از یونولیت نوع کندسوز استفاده نشده باشد یونولیت به شعله ور شدن آتش نیز کمک می کند.

زیاد بودن نیروی کار متخصص

با وجود محبوبیت رابیتس کاری و رابیتس بندی، طراحی یک پروژه می‌تواند کسل کننده باشد و این توسط همه انجام نشده است. در صورت عدم تخصص کافی عوامل اجرا ممکن است سقف ترک‌خورده و پس از مدتی گوشه‌هایی از سقف باز شود پس اگر پروژه رابیتس ها توسط افراد کم تجربه انجام شود، بنابراین نمی‌توانید انتظار داشته باشید که نتیجه مطلوبی بگیرید و باید منتظر مشکلات بعدی باشید.

سهولت دسترسی به تاسیسات

در صورت خرابی و ترکیدگی لوله های آب امکان دسترسی به محل آسیب دیده مستلزم تخریبات زیاد است. در واقع باید سرامیک یا فرش کف در محل های مختلف از بین برود تا محل موردنظر را پیدا کرد؛ ولی در سقف کاذب پیدا کردن محل آسیب دیده و اصلاح آن به راحتی امکان پذیر است. سهولت استفاده جهت تعمیرات و کار های تاسیساتی نظیر سیم کشی، لوله کشی و کانال کشی و تعویض و نصب انواع چراغ و سیستم های روشنایی می باشند.

استحکام بالا در برابر ترک خوردگی

یکی از مزیت های منحصر به فرد سقف رابیتس این است که این نوع سقف ها از هر نوع ترک خوردگی در امان هستند و سقفی صاف را ایجاد خواهد کرد. معمولا گچ سقف به دلایل مختلف از جمله تفاوت ضریب انبساط سطح، احتمال ترک خوردگی دارد به همین دلیل با خرید رابیتس و ایجاد سقف کاذب، هیچ گونه رد و ترکی روی سقف باقی نمی ماند. استفاده از این سازه بر روی دیوارها و ستون های فلزی و بتنی نیز باعث جلوگیری از ترک و ایجاد یک سطح منسجم و یک دست نیز می شود.

بالا بردن طول عمر تاسیسات

قرار گرفتن تاسیسات در کف ساختمان به دلیل ارتباط مستقیم با سیمان و ملاتها، می تواند احتمال خوردگی و آسیب دیدگی را به دنبال داشته باشد مزایای رابیتس و سقف کاذب زمانی نمود می‌کند که عبور تأسیسات از کف معایبی را به همراه داشته و از جمله اینکه تأسیسات نه تنها تحت فشار مصالح به کار برده می باشند، بلکه تماس با مصالحی چون پوکه و سیمان باعث خوردگی و پوسیدگی آنها نیز می شود که این امر کاهش عمر تأسیسات را به دنبال دارد. با عبور تأسیسات از سقف کاذب، این مشکلات برطرف و عمر آنها افزایش می یابد. لذا توصیه می شود تاسیسات در سقف کاذب جاگذاری شود تا هم عمر مفید و بیشتری داشته باشند.

مقاوم در برابر اکسیداسیون

از آنجایی ‌که برای ساخت رابیتس از فولاد گالوانیزه استفاده می‌شود، در سقف شاهد زنگ زدگی نخواهید بود. پیش از این اشاره کردیم که در ساخت سقف های رابیتس از ورق های گالوانیزه استفاده می شود؛ که این عامل موجب افزایش مقاومت رابیتس در برابر زنگ زدگی می شود.

مقاومت بالا در برابر بار وارده

راویز از توری هایی نظیر توری مرغی با وزن برابر ، بسیار مقاوم تر است، زیرا سطح بیشتری دارد. یکی دیگر از مزیت های آن، این است که راویز هیچگاه به طور کامل بریده نشده و دوباره متصل نمی گردد و این موجب می شود تا مقاومت خود را حفظ کند در نتیجه این شبکه ی فلزی دارای مقاومت و دوام بالایی است. خرید رابیتس می تواند بیشتر از یک ورق فلزی ساده فشار تحمل کند زیرا به خوبی می تواند این فشار را در سراسر ورق پخش کند.

معایب استفاده و خرید رابیتس

حال که در مورد مزایای رابیتس بندی صحبت کردیم، کمی هم به معایب آن بپردازیم.

  • از آنجایی که رابیتس چشمه های بسیار زیادی بین هر ستون دارد، هنگام گچ کاری نما، باید مقدار زیادی گچ روی آن استفاده کنید تا نما شکل بگیرد. استفاده از مقدار زیاد گچ در روند نازک کاری سقف های رابیتس موجب می شود که قابل اجرا در همه شرایط آب و هوایی نباشد.

  • به دلیل اینکه برای استفاده نیاز به گچ می‌باشد عوامل مرتبط با آن باعث معایب خرید رابیتس می‌باشد. بطوری که مصرف گچ در استفاده از رابیتس بالا می‌باشد و همچمنین هزینه و دستمزد برای آن نیز بالا می‌باشد.

  • عیب بعدی بالا بودن مصرف گچ برای نازک‌کاری است که علاوه بر سنگین کردن سقف، مدتی برای خشک‌شدن زمان می‌طلبد و به همین دلیل برای بازسازی ساختمان  و یا حتی ساخت و ساز نیز نمی‌تواند انتخاب اصلی باشد.

  • یکی از معایب عمده سقف کاذب این است که می‌تواند ارتفاع اتاق را به ‌میزان چند اینچ یا چند پا کاهش می دهد زیرا سقف کاذب در زیر سقف اصلی بکار برده‌ می‌شود و این امر باعث کاهش ارتفاع اتاق می شود.

مشتری گرامی

برای اطلاع از قیمت و شرایط تحویل از طریق تلفن با شماره های ۰۹۱۲۴۶۰۳۱۹۶ (مدیریت) – ۶۶۱۴۳۸۸۱_۰۲۱ – ۶۶۱۴۶۹۷۴_۰۲۱  با کارشناسان واحد فروش ارتباط برقرار نمایید.

نظرتان راجع به این نوشته
شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد
دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی

چهارده + 16 =