جستجو
تماس با کارشناسان ما

02140660791

قیمت میلگرد رابیتس

جهت استعلام قیمت روز لطفا تماس بگیرید

عنوانقیمت (تومان)طولوزنعرضتخلیهچشمهستون
رابیتس 450 گرم قلع مسعود انبار تهران۱۳,۴۸۰  برگ2.4m450 gr60 cmبنگاه تهران39
رابیتس 400 گرم مسعود کارخانه۱۵,۴۸۰  برگ2.4 متر400 grسانتیمتر 60کارخانه39
رابیتس 400 گرم مسعود انبار تهران۱۵,۵۳۰  برگ2.4 متر400 grسانتیمتر 60انبار تهران39
رابیتس 440 گرم مسعود کارخانه۱۵,۶۸۰  برگ2.4 متر440 grسانتیمتر 60کارخانه39
رابیتس 440 گرم مسعود انبار تهران۱۵,۷۳۰  برگ2.4 متر440 grسانتیمتر 60انبار تهران39
رابیتس 500 گرم مسعود کارخانه۱۶,۱۸۰  برگ2.4 متر500 grسانتیمتر 60کارخانه39
رابیتس 500 گرم مسعود انبار تهران۱۶,۲۳۰  برگ2.4 متر500 grسانتیمتر 60انبار تهران39
رابیتس 740 گرم قلع مسعود انبار تهران۱۸,۹۸۰  برگ2.4m740 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 570 گرم مسعود کارخانه۱۹,۱۸۰  برگ2.4 متر570 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 570 گرم مسعود انبار تهران۱۹,۲۳۰  برگ2.4m570 gr60 cmانبار تهران313
رابیتس 650 گرم مسعود کارخانه۱۹,۶۸۰  برگ2.4 متر650 grسانتیمتر 60کارخانه39
رابیتس 600 گرم مسعود کارخانه۱۹,۶۸۰  برگ2.4 متر600 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 650 گرم مسعود انبار تهران۱۹,۷۳۰  برگ2.4 متر650 gr60 cmانبار تهران39
رابیتس 600 گرم مسعود انبار تهران۱۹,۷۳۰  برگ2.4 متر600 grسانتیمتر 60انبار تهران313
رابیتس 700 گرم مسعود کارخانه۲۰,۱۸۰  برگ2.4 متر700 grسانتیمتر 60کارخانه39
رابیتس 700 گرم مسعود انبار تهران۲۰,۲۳۰  برگ2.4 متر700 gr60 cmانبار تهران39
رابیتس 680 گرم قلع مسعود انبار تهران۲۰,۴۸۰  برگ2.4m680 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 700 گرم مسعود کارخانه۲۱,۶۸۰  برگ2.4 متر700 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 700 گرم مسعود انبار تهران۲۱,۷۳۰  برگ2.4m700 gr60 cmانبار تهران313
رابیتس 740 گرم مسعود کارخانه۲۲,۶۸۰  برگ2.4 متر740 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 740 گرم مسعود انبار تهران۲۲,۷۳۰  برگ2.4m740 gr60 cmانبار تهران313
رابیتس 810 گرم آهن تخفیف (تعداد محدود)۲۳,۳۳۰  برگ2.2m810 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 870 گرم آهن تخفیف (تعداد محدود)۲۵,۳۳۰  برگ2.2m870 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 830 گرم مسعود کارخانه۲۵,۶۸۰  برگ2.4 متر830 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 830 گرم مسعود انبار تهران۲۵,۷۳۰  برگ2.4m830 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 880 گرم مسعود کارخانه۲۶,۱۸۰  برگ2.4 متر880 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 880 گرم مسعود انبار تهران۲۶,۲۳۰  برگ2.4m880 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 940 گرم مسعود کارخانه۲۶,۶۸۰  برگ2.4 متر950 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 940 گرم مسعود انبار تهران۲۶,۷۳۰  برگ2.4m950 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 1020 گرم مسعود کارخانه۲۸,۱۸۰  برگ2.4 متر1020 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1020 گرم مسعود انبار تهران۲۸,۲۳۰  برگ2.4m1020 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 1050 گرم مسعود کارخانه۲۸,۶۸۰  برگ2.4 متر1050 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1050 گرم مسعود انبار تهران۲۸,۷۳۰  برگ2.4m1050 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 1080 گرم مسعود کارخانه۲۹,۱۸۰  برگ2.4 متر1080 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1080 گرم مسعود انبار تهران۲۹,۲۳۰  برگ2.4m1080 gr60 cmانبار تهران313
رابیتس 1130 گرم مسعود کارخانه۳۰,۶۸۰  برگ2.4 متر1130 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1130 گرم مسعود انبار تهران۳۰,۷۳۰  برگ2.4m1130 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 1180 گرم مسعود کارخانه۳۲,۱۸۰  برگ2.4 متر1180 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1180 گرم مسعود انبار تهران۳۲,۲۳۰  برگ2.4m1180 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 1300 گرم مسعود کارخانه۳۴,۱۸۰  برگ2.4 متر1300 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1300 گرم مسعود انبار تهران۳۴,۲۳۰  برگ2.4m1300 gr60 cmبنگاه تهران313
رابیتس 1380 گرم مسعود کارخانه۳۶,۱۸۰  برگ2.4 متر1380 grسانتیمتر 60کارخانه313
رابیتس 1380 گرم مسعود انبار تهران۳۶,۲۳۰  برگ2.4m1380 gr60 cmبنگاه تهران313
نامسایزچشمهقیمت
مش6ساده10*1011050
مش6ساده15*1511050
مش6ساده20*2011050
مش6ساده25*2511050
مش6ساده30*3011050
مش8ساده10*10تماس بگیرید
مش8ساده15*15تماس بگیرید
مش8ساده20*20تماس بگیرید
مش8ساده25*25تماس بگیرید
مش8ساده30*30تماس بگیرید
مش8آجدار10*1010150
مش8آجدار15*1510150
مش8آجدار20*2010150
مش8آجدار25*2510150
مش8آجدار30*3010150
مش10آجدار10*109750
مش10آجدار15*159750
مش10آجدار20*209750
مش10آجدار25*259750
مش10آجدار30*309750
مش12آجدار10*109750
مش12آجدار15*159750
مش12آجدار20*209750
مش12آجدار25*259750
مش12آجدار30*309750
مش14آجدار10*109850
مش14آجدار15*159850
مش14آجدار20*209850
مش14آجدار25*259850
مش14آجدار30*309850

بسیاری از افراد سازنده هستند که به دنبال قیمت میلگرد ۱۰ یا به زبان عامیاته همان قیمت میلگرد رابیتس هستند. زیرا این سایز میلگرد در رابیتس کاری بسیار پر کاربرد است. در رابیتس کاری از مواردی غیر از میلگرد نیز استفاده می شود که می توان به سیم رابیتس، سیم نجاری و سیم آرماتور یا قالب بندی نیز اشاره کرد.
البته میلگرد ۱۰ ساده بسیار پر کاربرد است و از اولین انواع میلگرد بود که در طراحی سازه های بتنی استفاده شده است. از این نوع میلگرد هم در آرماتور بندی استفاده می شود. در ادامه به نوع استفاده های آن در رابیتس کاری اشاره می کنیم.

کاربرد و قیمت میلگرد رابیتس

متداول ترین مراحل برای رابیتس کاری ایتدا زدن پایه های میلگردی است. این میلگردها یا از پیش درون سقف اصلی دفن شده‌اند یا اینکه در زمان رابیتس بندی به سقف یا تیرآهن‌های آن جوش داده می‌شوند. وظیفه‌ی اصلی میلگردها این است که بار اصلی سقف کاذب را تحمل کنند. میلگردهای از پیش دفن شده در سقف، قبل از اجرای سقف صلب در محل پیش‌بینی می‌شوند تا هنگام اجرای رابیتس، قسمتی از میلگردها از سقف بیرون بزند و رابیتس روی آن‌ها سوار شود.
این میلگردها در مراحل بعدی خم می‌شوند و در فرایند جوش‌کاری به میلگردهای دیگر اتصال پیدا می‌کنند. سپس توری های رابیتس بر روی این قیمت میلگرد رابیتس سوار می شود و آماده مراحل بعدی می شود. در مراحل بعدی گچ کاری و یا سنگ کاری انجام می شود. از میلگرد ۱۰ به این دلیل استفاده می شود که نسبت به سایر میلگرد ها سبک تر است و مکی تواند برای نما و سقف استفاده کرد.
شما عزیزان می توانید برای اطلاع از قیمت میلگرد رابیتس با کارشناسان بازرگانی تامین پایدار تماس حاصل بفرمایید. مرکز مصالح انواع مصالح را برای شما تهیه می کند و می تواند در شما را در تمام امور ساخت و ساز یاری کند.

اجزای رابیتس (قیمت میلگرد رابیتس)

میلگرد آویز:

کار اصلی این جز انتقال بار اصلی سقف کاذب به سقف اصلی تیر آهن است. که به دو صورت فنی و جوشی است. کارایی میلگرد کششی به این صورت است که از طریق خم نمودن قسمت انتهای آویز های جوشی به اجزای سقف محل برای قسمت بعدی آماده خواهد شد.

نبشی های باربر:

انتقال بار از میلگرد های آویز به سقف اصلی بر عهده ی این قسمت است. میزان سایز این نبشی ها به بار و فاصله های نبشی و طول آزاد آن وابسته است. اما به طور کلی حداقل سایر مورد نظر در حدود 3 سانتی متر و حداکثر آن 5 سانتی متر می باشد. بیشتر کاربرد نبشی در کناره سقف و کنج ها است. استفاده از نبشی هایی که از مواد بازیافتی تهیه شده اند چندان مناسب نخواهد بود.

خرید رابیتس:

توری رابیتس یا پل قسمتی از سقف کاذب رابیتس بوده که از طریق اتصال مفتول های باریک به پای اصلی گالوانیزه تشکیل شده و به دو دسته پل های اصلی و پل های فرعی تقسیم می شود. استاندارد های خاصی برای این جزء از اجزای رابیتس معرفی نشده است. اما پر مصرف ترین ابعاد آن 200×80 سانتی متر است.

سیم های گالوانیزه:

از دیگر اجزای تشکیل دهنده ی سقف های کاذب رابیتس سیم های گالوانیزه است. به سیم های گالوانیزه رابیتس بندی نیز می گویند. نرمی این سیم ها در مقایسه با سیم های آرماتوربندی بیشتر بوده و خاصیت ضد زنگ دارند. کار اصلی سیم های گالوانیزه اتصال میلگرد های فرعی و نبشی های باربر به توری رابیتس می باشد.

اندود گچ و سیمان:

از آن جایی که نمای سقف کاذب در معرض عوامل محیطی نظیر رطوبت، هوای آزاد و… قرار می گیرد از اندود گچ و سیمان در جهت جلوگیری از امراض محیطی بر روی رابیتس ها استفاده خواهد شد. اجرای این قسمت از طریق دو مرحله که شامل پر کردن حفره ی توری رابیتس به وسیله ی گچ سفید در مرحله ی اول و استفاده از روکش نهایی از ملات سیمان در جهت پوشش نما و زیبایی کار در مرحله ی دوم انجام می گیرد.

مشتری گرامی

برای اطلاع از قیمت و شرایط تحویل از طریق تلفن با شماره های ۰۹۱۲۴۶۰۳۱۹۶ (مدیریت) – ۶۶۱۴۳۸۸۱_۰۲۱ – ۶۶۱۴۶۹۷۴_۰۲۱  با کارشناسان واحد فروش ارتباط برقرار نمایید.

نظرتان راجع به این نوشته
شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد
دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی
علی

سایت بسیار عالی و کامل .قابل اعتماد. تمامی اطلاعات موجود صحیح .من که از خریدم راضی بودم با اینکه تلفتی سفارش دادم و بار خریدم قیمت ها عالی بود .